Agrifair - Novinky

Novinky

Montážní Lávky MANTRA

20. 02. 2020

Pro provozovatele a opravny kolejových vozidel, vozová depa a výrobce kolových i kolejových vozidel jsme vyvinuly novou řadu montážních lávek MANTRA. Tyto montážní lávky lze libovolně skládat a postupné doplňovat z jednotlivých dílů ( pracovní lávky, přechodové lávky, schodiště k montážním lávkám) podle potřeby, a to i dodatečně podle potřeb narůstajícího provozu. Montážní lávky MANTRA splňují a překračují všechny obvyklé bezpečnostní standardy.

více o novince

Dodávka nůžkové zvedací plošiny

31. 05. 2019Naše společnost v březnu dodala zdvihací nůžkovou plošinu do provozu společnosti Steinhauser s.r.o. Nůžková plošina je dimenzována na 3000 kg, vybavena ochrannou roletou a rozměr platformy je 2500×2000 mm.

více o novince

Dodávka sloupových jeřábů pro společnost v Moravskoslezském kraji

31. 05. 2019Pro zákazníka z Moravskoslezského kraje jsme realizovali dodávku dvou sloupových otočných jeřábů TK-S s vyložením 270°. Jeden jeřáb byl dodán s nosností 500kg a druhý s nosností 1000 kg.

více o novince

Nakolejovací zařízení Hegenscheidt MFD

25. 04. 201913. 04. 2018 předala firma Procházka MP s.r.o. nakolejovací zařízení jako součást dodávky tramvají 18 T. Předání proběhlo v tureckém Eskisehiru. Jedná se o nakolejovací zařízení HEGENSCHEIDT-MFD s kompaktní jednotkou, která umožňuje nakolejení i tramvají s nízkou světlou výškou (obrázek).

více o novince

Pozvánka na veletrh Czech RailDays 2019

25. 04. 2019Zveme všechny naše zákazníky a partnery na Mezinárodní železniční veletrh v Ostravě Czech Raildays 2019. Tento veletrh proběhne ve dnech 11. – 13. 6. 2019. Najdete nás již tradičně na kolejích na volné plochy D. Letos budeme mít opět premiéru, a to evropskou: Hegenscheidt – MFD uvádí na trh novou generaci nakolejovacího zařízení z lehkých kovů.

více o novince

Novinka v ČR posunovací zařízení pro kolejová vozidla od Zephir S.p.a.

27. 11. 2012

Elektrické posunovací zařízení Crab pro kolejová vozidla. Slouží k posunu kolejových vozidel o nosnosti od 100-1000 tun, tažná síla se pohybuje podle typu od 5kN - 50kN , posunovací zařízení Crab je vybaveno pomocí elektricky ovládaného kabelu s dálkovým ovladačem, manipulaci s elektrickým posunovacím zařízením zvládne jedna pracovní síla, elektrické posunovací zařízení je lehké a kompaktní , bezhlučné elektrické posunovací zařízení je schopno rychle přesunout kolejová vozidla do hal , dep,  nezatěžuje prostředí emisemi, využití z užšších vnitřních prostorech. Více info na www.zephir.cz.

více o novince

Získali jsme exkluzivitu od společnosti Zephir s.p.a.

27. 11. 2012

Naše společnost se nedávno stala výhradním distributorem společnosti Zephir s.p.a. Jsme oficiální prodejci pro český a slovenský trh. Společnost Zephir s.p.a. Rail Road Shutting Lokomotives, se zabývá výrobou posunovacích zařízení pro kolejová vozidla. Na český trh se dostala vynikající firma , která se pyšní kvalitou a precizností při výrobě elektrických posunovacích zařízení pro kolejová vozidla.

více o novince

Stěhujeme se do nového firemního střediska

16. 09. 2010

Vážení zákazníci, od pátku 17.9.2010 do pondělí 20.9.2010, se budeme stěhovat do našeho nového firemního střediska ve Stodě, na ulici Stříbrská 854. Naše nové firemní středisko se nachází na ploše  přes 9.000m2 nabídne Vám, našim zákazníkům, velkorysé prodejní prostory i servisní zázemí a našim zaměstnancům zase příjemné pracovní prostředí pro to, aby Vás opět s úsměvem a v pohodě obsloužili. Během těchto dnů nebudou fungovat pevné linky, konkaktujte nás prosím tedy na mobilní telefony.

Děkujeme za pochopení.

Těšíme se na Vás, v našem novém firemním  středisku.

Team společnosti AGRI FAIRs.r.o.

více o novince

Ekologické vodohospodářské stavby

29. 07. 2010

V rámci programu Ekologické stavby, který běží souběžně pod střediskem bioplynové elektrárny AGRI FAIR s.r.o., zajištujeme vodohospodářské a dopravní stavby. Provádíme odbahnění a opravy rybníků, revitalizaci toků. Výstavba a opravy lesních a polních cest a místních komunikací. Ekologické stavby -výstavba skládek, sanace území, kanalizace, čistírny odpadních vod, rekonstrukce hospodářských budov.Povodňové opravy a úpravy řek.

 

více o novince

Jádrové vrtání betonu

29. 07. 2010

Naše společnost se specializuje na jádrové vrtání a řezání betonu,železobetonu a zdiva. Vrtáme od průměru 12 mm-500 mm.Snadno ovladatelná vrtačka od Husqvarny. DM 340 má ergonomickou rukojeť, díky které se snadno přenáší. Ovládací prvky jsou navrženy a umístěny tak, aby ještě více vyzdvihly ergonomii a usnadnily vrtání a nastavení.

více o novince

Získali jsme certifikát managementu kvality ISO 9001:2008

26. 07. 2010

Naše společnost získala novou certifikaci  managementu  kvality IS0 9001:2008.Z výsledků auditu pro QMS vyplývá , že díky velmi dobré znalosti praktických parametrů kvality poskytovaných služeb , jde o efektivně fungující model systému managementu kvality. Základem je vysoká odborná erudovanost pracovníků společnosti. V souvislosti s novou certifikací ISO 9001:2008 budeme využívat nové logo od společnosti 3EC International.
 

více o novince

Prezentace bioplynových stanic od AGRI FAIR s.r.o.

14. 06. 2010

Dne 18. 6.2010 se koná v zemědělském družstvu Staňkov " Polní Den", prezentace veškeré zemědělské techniky společnosti AGRI FAIR s.r.o. Představena bude také technologie Hochreiter, která slouží na výrobu bioplynu pro bioplynové stanice. Naše společnost realizuje výstavbu již 14. bioplynové stanice s technologií Hochreiter . Nabízíme poradenství, výpočet předběžných cenových kalkulací pro realizaci výstavby bioplynové stanice, sestavení projektu a pomoc při spolufinancování od EU. Přijdte , těšíme se na Vás. Akce se koná v areálu zemědělského družstva Staňkov od 9 hodin.

 

více o novince

Bioplynová stanice v Novém městě na Moravě zahajuje zkušební provoz

05. 05. 2010

Bioplynová stanice v Novém Městě na Moravě zahajuje zkušební provoz. Kogenerační jednotka Deutz bude nastartována 15. května 2010. Bioplynová stanice ZD Nové Město na Moravě bude mít osvědčenou koncepci Hochreiter "kruh v kruhu", foliový plynojem umístěný na fermentoru, robustní pádlové míchadlo Mississippi, kogenerační jednotku Deutz 537kW a stacionární dávkovací zařízení Mayer Siloking. Vstupní suroviny bioplynové stanice bude tvořit kejda, hnůj, travní senáž a kukuřičná siláž. Odpadní teplo z bioplynové stanice bude využito pro vytápění areálu zemědělského družstva.

 

 

více o novince

Bioplynová stanice v Olešné navyšuje svůj výkon o 180kW

08. 04. 2010

Bioplynová stanice v Olešné je již v provozu od 20. 07. 2009. Naše firma AGRI FAIR s.r.o. vše zajišťovala formou generální dodávky, uvedla bioplynovou stanici do provozu a zajistila kolaudaci celého zařízení. Naše firma AGRI FAIR s.r.o. se bude podílet i na navýšení výkonu bioplynové stanice o 180kW . Bioplynová stanice bude mít tedy elektrický výkon 330 kW. Hlavní část tvoří zastropená fementační nádrž a koncový sklad s plynojemem, který zároveň slouží jako dofermentor. Ve zděné budově je umístěna kogenerační jednotka MAN, dávkování zajišťuje zařízení Mayer Siloking. Tato bioplynová stanice zpracovává převážně chlévskou mrvu a kukuřičnou siláž. Odpadní teplo se využívá v nové sušárně dřeva. 

více o novince

Začali jsme s výstavbou bioplynové stanice v Ledenicích

15. 02. 2010

Bioplynová stanice v Ledenicích u Českých Budějovic bude mít výkon 246kW. Koncepčně je však již připravena na dvojnásobné navýšení výkonu. Fermentor "kruh v kruhu" bude v první fázi sloužit i pro skladování digestátu, po přistavění koncového skladu vznikne klasická "pětistovková" koncepce Hochreiter. Plánované vstupní suroviny pro bioplynovou stanici jsou kukuřičná a travní siláž, hovězí hnůj a kejda.

více o novince

Bioplynová stanice ve Všerubech u Kdyně již zahájila zkušební provoz

10. 12. 2009

Bioplynová stanice firmy VŠEZEP s.r.o. ve Všerubech u Kdyně již zahájila zkušební provoz. V bioplynové stanici je instalována kogenerační jednotka Deutz o výkonu 716 kW, železobetonový fermentor je koncepce "kruh v kruhu" s integrovaným dvouplášťovým plynojemem, koncový sklad je otevřený. Součástí generální dodávky firmy AGRI FAIR s.r.o. jsou i silážní žlaby.

více o novince

Zahájena stavba bioplynové stanice ve Slatinech u Jičína

25. 11. 2009

Zahájili jsme stavbu bioplynové elektrárny ve Slatinech u Jičína. Bioplynová elektrárna v areálu Agro Slatiny a.s. bude mít výkon 537kW s přípravou na další navýšení. Vstupní suroviny bude tvořit kukuřičná siláž, travní senáž a chlévská mrva. Fermentor bude koncepce "kruh v kruhu", koncový sklad bude zastřešen foliovým plynojemem a bude zároveň fungovat jako tzv. dofermentor. Součástí dodávky jsou také silážní žlaby.

více o novince

Bioplynová elektrárna ve Ždírci zahájila provoz

25. 11. 2009

Dne 17.11. byla na bioplynové elektrárně ve Ždírci u Jihlavy nastartována kogenerační jednotka Deutz o výkonu 537kW. V současné době probíhá zkušební provoz a postupné navyšování výkonu. Tato zemědělská bioplynová stanice využívá osvědčenou koncepci a technologii Hochreiter s fermentorem uspořádaným jako "kruh v kruhu" a rovněž železobetonovým koncový skladem. Součástí generální dodávky jsou i silážní žlaby, sušárna dřeva a rozvody tepla pro vytápění areálu. Vstupní suroviny pro bioplynovou stanici tvoří kukuřičná siláž, travní senáž a chlévská mrva.

více o novince

Bioplynová stanice v Deštné navyšuje el. výkon na dvojnásobek

21. 09. 2009

Bioplynová stanice v Deštné se rozšířuje a dochází k navýšení výkonu na 1 MW- začíná se realizovat stavba nové železobetonové jímky s plynojemem, která bude sloužit jako dofermentor.Pro navýšení výkonu bude zvýšeno množství kukuřičné siláže. Bioplynová stanice v Deštné je v provozu od podzimu roku 2008, a od té doby pracuje na 100% výkon. Její investoři byli hned po několika měsících provozu velmi spokojeni s bezproblémovým chodem bioplynové stanice a rozhodli se navýšit výkon na dvojnásobek.

 

více o novince

TV Nova o nás "Pořad o biomase."

16. 09. 2009

Prohlédněte si video o bioplynových stanicích AGRI FAIR, jak se zpracovává biomasa. Co je to biomasa? TV Nova natočila pořad o našich bioplynových stanicích.

Video ke stažení  zde,  klikněte na tento odkaz.
http://vikend.nova.cz/clanek/novinky/video-biomasa-vikend-14-9-zna-plny-kotel.html 

více o novince

Bioplynová stanice v Moravské Třebové je již v provozu

14. 08. 2009

Bioplynová stanice v Moravské Třebové o výkonu 1MW je již v provozu. Dne 3.8.2009 byly nastartovány kogenerační jednotky Deutz této bioplynové stanice a postupně se zvyšuje jejich výkon. Tato naše zatím největší bioplynová stanice má efektivní koncepci "kruh v kruhu" u obou nádrží, což skýtá možnost dalšího navýšení výkonu v budoucnu. Vstupní suroviny tvoří chlévská mrva a kukuřičná siláž, které jsou do fermentoru dopravovány novým typem dávkovače od firmy Fliegl. Toto zařízení s výtlačným čelem a míchacím šnekem vyniká nízkou spotřebou energie a dokáže snadno dávkovat i hnůj s vysokým obsahem slámy.

 

více o novince

Bioplynová stanice v Novém Městě na Moravě

14. 08. 2009

Bioplynová elektrárna ZD Nové Město na Moravě bude mít osvědčenou koncepci
Hochreiter "kruh v kruhu", foliový plynojem umístěný na fermentoru, robustní
pádlové míchadlo Mississippi, kogenerační jednotku Deutz 537kW a stacionární
dávkovací zařízení Mayer Siloking. Vstupní suroviny bioplynové elektrárny bude tvořit kejda, hnůj, travní senáž a kukuřičná siláž. Odpadní teplo z bioplynové elektrárny bude využito pro
vytápění areálu zemědělského družstva.

více o novince

Bioplynová stanice v Olešné je v provozu

20. 07. 2009

Naše firma AGRI FAIR s.r.o. zrealizovala stavbu další bioplynové stanice,
tentokrát v Olešné u Havlíčkova Brodu. Bioplynová elektrárna má elektrický výkon 250 kW. Hlavní část tvoří zastropená fementační nádrž a koncový sklad s plynojemem, který zároveň slouží jako dofermentor. Ve zděné budově je umístěna kogenerační jednotka MAN, dávkování zajišťuje zařízení Mayer Siloking. Tato bioplynová stanice zpracovává převážně chlévskou mrvu a kukuřičnou siláž. Odpadní teplo se využívá v nové sušárně dřeva. Naše firma vše zajišťovala formou generální dodávky, uvedla bioplynovou stanici do provozu a zajistila kolaudaci celého zařízení.

více o novince

Stavíme dvě další bioplynové stanice

03. 06. 2009

Začali jsme se stavbou dvou dalších bioplynových stanic. První bioplynová stanice se bude nacházet v obci Ždírec u Jihlavy na farmě Duben. Elektrický výkon bioplynové stanice bude 500kW. Druhá bioplynová stanice se bude nacházet ve všerubech u Kdyně a její elektrický výkon bude dosahovat 716 kW. Obě bioplynové stanice budou s technologií Biogass Hochreiter a kogeneračními jednotkami Deutz

více o novince

Bioplynová stanice v Lukavici je již v provozu

20. 05. 2009

Dne 14.května 2009 byla nastartována kogenerační jednotka bioplynové elektrárny
v Lukavici u Rychnova nad Kněžnou. Tato bioplynová stanice má el. výkon 500 kW, vstupní suroviny tvoří kukuřičná siláž, travní senáž a chlévská mrva. Fermentor bioplynové stanice je tvořen osvědčenou koncepcí "kruh v kruhu", koncový sklad je v tomto případě zcela zastřešen foliovým plynojemem a funguje zároveň jako tzv. dofermentor.

více o novince

Bioplynová stanice ve Vejprnicích zahájila zkušební provoz

09. 01. 2009

Bioplynová stanice ve Vejprnicích u Plzně- zahájen zkušební provoz. V prosinci loňského roku  byl zahájen zkušební provoz bioplynové stanice ve Vejprnicích. Kogenerační jednotka Deutz 536kW postupně zvyšuje svůj výkon, jako vstupní suroviny se používá kukuřičná siláž a chlévská mrva. Později bude bioplynová stanice využívat i drůbeží podestýlku, která se bude dávkovat do speciálního fermentoru se zařízením pro odstraňování sedimentů

více o novince

iso