Agrifair - Certifikáty

Certifikáty

Kvalita dle ISO 9001

Totální externí jakost může být dosažena jen totální interní kvalitou.
Abychom vám uměli poradit v praxi a pomohli i při řešení teoretických problémů, k tomu potřebujeme mít všeobecné znalosti.
Systematicky na sobě pracujeme.

Posledním výsledkem bylo vybudování Systému managementu jakosti v rozsahu požadavků ČSN EN ISO 9001 : 2008.

Naše společnost získala novou certifikaci managementu jakosti  kvality IS0 9001:2008.Z výsledků auditu pro QMS vyplývá , že díky velmi dobré znalosti praktických parametrů kvality poskytovaných služeb , jde o efektivně fungující model systému managementu kvality. Základem je vysoká odborná erudovanost pracovníků společnosti. V souvislosti s novou certifikací ISO 9001:2008 budeme využívat nové logo od společnosti 3EC International.

 

 

 

iso