Agrifair - Bioplynové stanice -reference

Jsme tu pro Vás již 19 let, kdy pomáháme a podporujeme české zemědělce. Realizujeme výstavbu  bioplynových stanic AGRI FAIR  na klíč s technologií Biogas Hochreiter. 25 let zkušeností s výstavbou bioplynových stanic. Vyrábíme energii z biomasy.Naší vizitkou je více než 2000 bioplynových stanic po celém světě. Stavíme bioplynové stanice
od 150 KW-1,5 MW.Zajišťujeme záruční a pozáruční servis na technologii a biologii. V rámci programu Ekologické stavby zajištujeme veškeré inženýrské a vodohospodářské stavby.

Bioplynové stanice -reference

Vizitkou technologie Biogass Hochteiter je 2000 bioplynových stanic po celém světě.

Bioplynová stanice- Chroboly u Prachatic, výkon 500 kW el..Koncepčně je stanice tvořena dvěma železobetonovými nádržemi, které jsou téměř celé zapuštěné pod zemí.
Fermentor má průměr 32m a výšku 6m a tvoří tzv. "kruh v kruhu". Koncový sklad má průměr 30m a výška 7m. Dávkovací zařízení je použito od výrobce Triolet.Kogenerační jednotka Deutz TCG 2016 V12. Vstupní surovinu tvoří převážně travní siláž, dále kukuřičná siláž nebo pivovarské mláto a chlévská mrva. Spuštěna do provozu v květnu 2007.

Konečná podoba bioplynové stanice v Chrobolech


Bioplynová stanice - Deštná u Jindřichova Hradce, výkon 500 KWel., vstupní suroviny kukuřičná siláž, kejda skotu,
V současné době už pracuje na plný výkon 100%.

Konečná podoba bioplynové stanice v Deštné


 


  Bioplynová stanice -Kralovice u Plzně, výkon 500kWel., vstupní suroviny kukuřičná siláž, kejda prasat, kachní hnůj. V současné době již pracuje na plný výkon.

  Start 4.12.2008

   

   

  Bioplynová stanice- Vejprnice u Plzně, výkon 500 KWel., vstupní suroviny kukuřičná siláž, travní siláž, drůbeží hnůj. V současné době je zahájen zkušební provoz. Start 12.12. 2008

  Konečná podoba bioplynové stanice ve Vejprnicích. Zahájen 100% provoz

   

  Bioplynová stanice- Lukavice je již v provozu od 14.5.2009

  .

  Bioplynová stanice- Olešná je již v provozu, bude umístěna v Olešné u Havlíčkova Brodu. Výkon 250 kW, jako vstupní suroviny jsou kukuřičná siláž a chlévská mrva. Zbytkové teplo bude využito na vytápění sušárny dřeva

   

  Bioplynová stanice v Moravské Třebové , elektrický výkon je 1MW, jako vstupní suroviny jsou použity kukuřičná siláž, chlévská mrva, již je v provozu od 3.8.2009

   

   

  Bioplynová stanice Ždírec u Jihlavy

  Dne 17.11. 2009 byla na bioplynové elektrárně ve Ždírci u Jihlavy nastartována kogenerační jednotka Deutz o výkonu 537kW. V současné době probíhá zkušební provoz a postupné navyšování výkonu. Tato zemědělská bioplynová stanice využívá osvědčenou koncepci a technologii Hochreiter s fermentorem uspořádaným jako "kruh v kruhu" a rovněž železobetonovým koncový skladem. Součástí generální dodávky jsou i silážní žlaby, sušárna dřeva, které se suší v tříkomorové sušárně  a rozvody tepla pro vytápění celého areálu farmy.  Vstupní suroviny pro bioplynovou stanici tvoří kukuřičná siláž, travní senáž a chlévská mrva.

  Bioplynová stanice Všeruby u Kdyně

  Bioplynová stanice  firmy VŠEZEP s.r.o. ve Všerubech u Kdyně již zahájila zkušební provoz.
  V bioplynové stanici je  instalována kogenerační jednotka Deutz o výkonu 716 kW, železobetonový fermentor je koncepce "kruh v kruhu" s integrovaným dvouplášťovým plynojemem, koncový sklad je otevřený. Součástí generální dodávky firmy AGRI FAIR s.r.o. jsou i silážní žlaby.
  Ve výstavbě jsou další  bioplynové elektrárny , s výkony od 180 kW
  do 1000 kWel.

  Bioplynová stanice - Markvartice u Českého Krumlova, výkon 180 kWel., vstupní suroviny, kukuřičná siláž, GPS.V součastné době se dokončuje montáž technologie.  Bioplynová stanice v Novém Městě na Moravě

  Bioplynová stanice v Ledenicích

  Bioplynová stanice Slatiny u Jičína

Bioplynové stanice Hochreiter GmBH

Realizace za poslední dva roky s výkony od 100 KWel. do 2 MWel.

Bioplynová stanice bratří Binderových

NawaRo, výkon 1,8 MWel., vstupní suroviny siláže:Kukuřičná, travní, sudánská tráva, cukrové proso, GPS, CCM, hovězí hnůj 

V provozu od prosince 2006.

 

 

Bioplynová stanice RUF

NawaRo, výkon 1,4 MWel., vstupní suroviny kukuřičná a travní siláž, GPS, hovězí kejda. V provozu od listopadu 2006.


 

Bioplynová stanice Reinhard+Richard Hauser

NawaRo, výkon 150 kWel., vstupní suroviny kukuřičná a travní siláž, GPS, hovězí kejda, hovězí hnůj, ovčí hnůj. V provozu od prosince 2006.

Bioplynová stanice Scherzinger

NawaRo, výkon 170 kWel., vstupní suroviny travní a kukuřičná siláž, GPS, hovězí kejda, hovězí hnůj. V provozu od května 2007.

 

Bioplynová stanice BL 1 Klientz

Nawaro, výkon 1,7 MWel., vstupní suroviny: siláž kukuřičná, travní , súdánská tráva, cukrové proso, GPS, CCM, drůbeží hnůj, prasečí kejda.

V provozu od listopadu 2007.
Bioplynová stanice NAVOZ/ ČR

NawaRo, výkon 500 kWel., vstupní suroviny kukuřičná a travní siláž, hovězí hnůj, v provozu od května 2007.

Bioplynová stanice Stanger/bioplynová stanice Hans Hochreiter

NawaRo, výkon 700 kWel., vstupní suroviny travní, kukuřičná, súdánská tráva, cukrové proso, GPS, CCM, hovězí hnůj.
V provozu od prosince 2006.

     

 

Váš kontakt k této problematice

Ing Radek Kucharik- obchodní ředitel

+420 724 117 191
radek@agrifair.cz
 

 

 

 

 

iso