Agrifair - Vše o bioplynových stanicích nově i na CD

Novinky

Vše o bioplynových stanicích nově i na CD

09. 08. 2010

Tento CD-rom si klade za cíl přiblížit základní informace o plynovém hospodářství bioplynových stanic. Po stručném seznámení se vznikem a využitím bioplynu, po vymezení jednotlivých termínů se největší část publikace věnuje plynové části bioplynových stanic. Patří sem stručné shrnutí zásad pro navrhování, upozornění a odkazy na průběh zřízení bioplynové stanice od projektové dokumentace až po zásady uvádění do provozu, zásady požární ochrany a bezpečnost práce. Popis jednotlivých součástí technických zařízení, která bioplynová stanice potřebuje k bezproblémovému provozu, je doplněn o údaje, které musí konkrétní zařízení splňovat. Jednotlivé kapitoly jsou podloženy danými právními předpisy, podle kterých je nutné se řídit.Na tato bioplynová zařízení jsou kladeny vysoké bezpečnostní nároky, stejně jako na jiná plynová zařízení. Tato technická příručka je určena všem zájemcům o rozvíjející se obor bioplynu, především pak investorům, projektantům a provozovatelům bioplynových stanic. Informace zde obsažené budou prospěšné i dodavatelům technologií, státním schvalovacím a kontrolním orgánům a samozřejmě i široké veřejnosti.Při zpracování textů vycházeli autoři ze závazných technických předpisů pro plynová zařízení, odborných textů a konzultací s odborníky, mezi jimiž byl také náš tým ze střediska bioplynové elektrárny AGRI FAIR s.r.o. Objednat si můžete  v edici www.gasinfo.cz , marketing@gasinfo.cz pí. Daoudová.

 


zpět na novinky

iso