Agrifair - Bioplynová stanice v Olešné navyšuje svůj výkon o 180kW

Novinky

Bioplynová stanice v Olešné navyšuje svůj výkon o 180kW

08. 04. 2010

Bioplynová stanice v Olešné je již v provozu od 20. 07. 2009. Naše firma AGRI FAIR s.r.o. vše zajišťovala formou generální dodávky, uvedla bioplynovou stanici do provozu a zajistila kolaudaci celého zařízení. Naše firma AGRI FAIR s.r.o. se bude podílet i na navýšení výkonu bioplynové stanice o 180kW . Bioplynová stanice bude mít tedy elektrický výkon 330 kW. Hlavní část tvoří zastropená fementační nádrž a koncový sklad s plynojemem, který zároveň slouží jako dofermentor. Ve zděné budově je umístěna kogenerační jednotka MAN, dávkování zajišťuje zařízení Mayer Siloking. Tato bioplynová stanice zpracovává převážně chlévskou mrvu a kukuřičnou siláž. Odpadní teplo se využívá v nové sušárně dřeva. 


zpět na novinky

iso