Agrifair - Bioplynová elektrárna ve Ždírci zahájila provoz

Novinky

Bioplynová elektrárna ve Ždírci zahájila provoz

25. 11. 2009

Dne 17.11. byla na bioplynové elektrárně ve Ždírci u Jihlavy nastartována kogenerační jednotka Deutz o výkonu 537kW. V současné době probíhá zkušební provoz a postupné navyšování výkonu. Tato zemědělská bioplynová stanice využívá osvědčenou koncepci a technologii Hochreiter s fermentorem uspořádaným jako "kruh v kruhu" a rovněž železobetonovým koncový skladem. Součástí generální dodávky jsou i silážní žlaby, sušárna dřeva a rozvody tepla pro vytápění areálu. Vstupní suroviny pro bioplynovou stanici tvoří kukuřičná siláž, travní senáž a chlévská mrva.


zpět na novinky

iso