Agrifair - Bioplynová stanice v Novém Městě na Moravě

Novinky

Bioplynová stanice v Novém Městě na Moravě

14. 08. 2009

Bioplynová elektrárna ZD Nové Město na Moravě bude mít osvědčenou koncepci
Hochreiter "kruh v kruhu", foliový plynojem umístěný na fermentoru, robustní
pádlové míchadlo Mississippi, kogenerační jednotku Deutz 537kW a stacionární
dávkovací zařízení Mayer Siloking. Vstupní suroviny bioplynové elektrárny bude tvořit kejda, hnůj, travní senáž a kukuřičná siláž. Odpadní teplo z bioplynové elektrárny bude využito pro
vytápění areálu zemědělského družstva.


zpět na novinky

iso