Agrifair - Bioplynová stanice v Olešné je v provozu

Novinky

Bioplynová stanice v Olešné je v provozu

20. 07. 2009

Naše firma AGRI FAIR s.r.o. zrealizovala stavbu další bioplynové stanice,
tentokrát v Olešné u Havlíčkova Brodu. Bioplynová elektrárna má elektrický výkon 250 kW. Hlavní část tvoří zastropená fementační nádrž a koncový sklad s plynojemem, který zároveň slouží jako dofermentor. Ve zděné budově je umístěna kogenerační jednotka MAN, dávkování zajišťuje zařízení Mayer Siloking. Tato bioplynová stanice zpracovává převážně chlévskou mrvu a kukuřičnou siláž. Odpadní teplo se využívá v nové sušárně dřeva. Naše firma vše zajišťovala formou generální dodávky, uvedla bioplynovou stanici do provozu a zajistila kolaudaci celého zařízení.


zpět na novinky

iso