Agrifair - Novinky

Novinky

Prezentace bioplynových stanic AGRI FAIR s.r.o.

14. 06. 2010

Dne 18. 6.2010 se koná v zemědělském družstvu Staňkov "Polní Den",  prezentace veškeré zemědělské techniky společnosti AGRI FAIR s.r.o. Představena bude také technologie Hochterier, která slouží na výrobu bioplynu pro bioplynové stanice. Naše společnost realizuje výstavbu již 14. bioplynové stanice po celé České Republice. V rámci výstavby bioplynové stanice nabízíme  poradenství, výpočet předběžných cenových kalkulací pro realizaci výstavby bioplynové stanice, sestavení projektu a pomoc při spolufinancování od EU. Přijdte , těšíme se na Vás. Akce se koná v areálu zemědělského družstva Staňkov od 9 hodin.
 

Konečná podoba bioplynové stanice v Chrobolech

více o novince

Prezentace bioplynových stanic od AGRI FAIR s.r.o.

14. 06. 2010

Dne 18. 6.2010 se koná v zemědělském družstvu Staňkov " Polní Den", prezentace veškeré zemědělské techniky společnosti AGRI FAIR s.r.o. Představena bude také technologie Hochreiter, která slouží na výrobu bioplynu pro bioplynové stanice. Naše společnost realizuje výstavbu již 14. bioplynové stanice s technologií Hochreiter . Nabízíme poradenství, výpočet předběžných cenových kalkulací pro realizaci výstavby bioplynové stanice, sestavení projektu a pomoc při spolufinancování od EU. Přijdte , těšíme se na Vás. Akce se koná v areálu zemědělského družstva Staňkov od 9 hodin.

 

více o novince

Veletrh železniční techniky CZECH RAILDAYS 2010

07. 06. 2010

Ve dnech 15.6.-18.6.2010 nás můžete navštívit  na 11. ročníku Veletrhu Czech Raildays 2010, který se koná v Ostravě. Na naší prezentaci budeme předvádět  posunovače kolejových zařízení Zagro,  Zagro Maxi, Zagro Mini a Zagro Elektro. Chybět nebude ani praktická ukázka využití sloupových zvedáků  v praxi od společnosti Pfaff-silberblau GmbH. Přijdte , těšíme se na Vás.

více o novince

Míchací zařízení Mischer pro profesionály

20. 05. 2010

Představujeme Vám novinku od společnosti Fliegl jde o hospodářsky multifunkční míchací zařízení Mischer . Dokonalé spojení inovativní technologie a robustního provedení zaručuje dlouhou životnost. Úspora času míchání při jízdě . Plnění, míchání a vyprazdňování – vše v jednom pracovním kroku. Bez potřeby druhého traktoru .Úspora dalších pracovníků, nastavitelný vyprazdňovací otvor. Vysoká kvalita za použití speciálních materiálů . Velkou výhodou je  tří polohové nastavení výpustného otvoru, plnění 200 až 1000 litrů. Stabilní konstrukce zaručuje dlouhou životnost . Míchací zařízení Mischer má  extra silné mříže , uzamykatelný výpustný otvor , kardan s střižnou spojkou. Míchací zařízení Mischer je multifinkční: Míchá beton, malty, hnojiva, krmiva, kompost, rašelinu, zahradní zeminy atd. Všechny typy lze dodat buď s: Elektromotorem, benzínovým motorem, dieslovým motorem, olejovým motorem, mechanickým pohonem.


 

 

více o novince

Kniha o bioplynových stanicích s technologií Hochreiter

15. 04. 2010

Kniha si klade za cíl přiblížit základní informace o plynovém hospodářství bioplynových stanic. Po stručném seznámení se vznikem a využitím bioplynu, po vymezení jednotlivých termínů se největší část publikace věnuje plynové části bioplynových stanic. Při zpracování textů vycházeli autoři ze závazných technických předpisů pro plynová zařízení, odborných textů a konzultací s   odborníky naší firmy AGRI FAIR s.r.o. Která patří v oblasti výstavby, a provozování bioplynových stanic s technologií Hochreiter mezi špičky v tomto oboru.Důkazem je přes 2000 fungujících bioplynových stanic po celém světe.Knihu si můžete objednat v edici www.gasinfo.cz , marketing@gasinfo.cz pí. Daoudová.

 

 

více o novince

Bioplynová stanice v Novém městě na Moravě zahajuje zkušební provoz

04. 05. 2010

Bioplynová stanice v Novém Městě na Moravě zahajuje zkušební provoz. Kogenerační jednotka Deutz  bude  nastartována 15. května 2010. Bioplynová stanice  ZD Nové Město na Moravě bude mít osvědčenou koncepci Hochreiter "kruh v kruhu", foliový plynojem umístěný na fermentoru, robustní pádlové míchadlo Mississippi, kogenerační jednotku Deutz 537kW a stacionární dávkovací zařízení Mayer Siloking. Vstupní suroviny bioplynové elektrárny bude tvořit kejda, hnůj, travní senáž a kukuřičná siláž. Odpadní teplo z bioplynové elektrárny bude využito pro vytápění areálu zemědělského družstva. 

 

více o novince

Bioplynová stanice v Novém městě na Moravě zahajuje zkušební provoz

05. 05. 2010

Bioplynová stanice v Novém Městě na Moravě zahajuje zkušební provoz. Kogenerační jednotka Deutz bude nastartována 15. května 2010. Bioplynová stanice ZD Nové Město na Moravě bude mít osvědčenou koncepci Hochreiter "kruh v kruhu", foliový plynojem umístěný na fermentoru, robustní pádlové míchadlo Mississippi, kogenerační jednotku Deutz 537kW a stacionární dávkovací zařízení Mayer Siloking. Vstupní suroviny bioplynové stanice bude tvořit kejda, hnůj, travní senáž a kukuřičná siláž. Odpadní teplo z bioplynové stanice bude využito pro vytápění areálu zemědělského družstva.

 

 

více o novince

Bioplynová stanice v Olešné navyšuje svůj výkon o 180 kW

08. 04. 2010

Bioplynová stanice v Olešné je již v provozu od 20. 07. 2009. Naše firma AGRI FAIR s.r.o. vše zajišťovala formou generální dodávky, uvedla bioplynovou stanici do provozu a zajistila kolaudaci celého zařízení. Naše firma AGRI FAIR s.r.o. se bude podílet i na navýšení výkonu bioplynové stanice o 180kW. Bioplynová stanice bude mít tedy elektrický výkon 330 kW. Hlavní část tvoří zastropená fementační nádrž a koncový sklad s plynojemem, který zároveň slouží jako dofermentor. Ve zděné budově je umístěna kogenerační jednotka MAN, dávkování zajišťuje zařízení Mayer Siloking. Tato bioplynová stanice zpracovává převážně chlévskou mrvu a kukuřičnou siláž. Odpadní teplo se využívá v nové sušárně dřeva.

více o novince

Bioplynová stanice v Olešné navyšuje svůj výkon o 180kW

08. 04. 2010

Bioplynová stanice v Olešné je již v provozu od 20. 07. 2009. Naše firma AGRI FAIR s.r.o. vše zajišťovala formou generální dodávky, uvedla bioplynovou stanici do provozu a zajistila kolaudaci celého zařízení. Naše firma AGRI FAIR s.r.o. se bude podílet i na navýšení výkonu bioplynové stanice o 180kW . Bioplynová stanice bude mít tedy elektrický výkon 330 kW. Hlavní část tvoří zastropená fementační nádrž a koncový sklad s plynojemem, který zároveň slouží jako dofermentor. Ve zděné budově je umístěna kogenerační jednotka MAN, dávkování zajišťuje zařízení Mayer Siloking. Tato bioplynová stanice zpracovává převážně chlévskou mrvu a kukuřičnou siláž. Odpadní teplo se využívá v nové sušárně dřeva. 

více o novince

Ohlas na veletrh Techagro 2010 se zaměřením na biomasu

31. 03. 2010

Středisko bioplynové elektrárny Hochreiter se prezentovalo na Mezinárodním veletrhu TECHAGRO 2010 v Brně, který běžel současně s veletrhem Biomasa.  Naši prezentaci jste mohli najít  na volné ploše A , číslo stánku 002. Netradiční způsob prezentace pod názvem " simulátor formule F1", způsobil mezi návštěvníky obrovský ohlas. Na naší expozici byla představena technologie Biogass Hochreiter pro zpracování biomasy z obnovitelných zdrojů a výrobu bioplynu pro bioplynové stanice, postup při plánování a realizaci projektů pro bioplynové stanice. Nabídli jsme i poradenství pro začínající investory a spoustu dalších podnětných informací ohledně výstavby a provozování bioplynových stanic. Hochreiter § AGRI FAIR , to je 25 let zkušeností s výstavbou bioplynových stanic. Během veletrhu probíhalo několik významných jednání s novými investory.


 


 

 

více o novince

Ohlas na veletrh zemědělské techniky TECHAGRO 2010 v Brně

31. 03. 2010

Firma Agrifair s.r.o. vystavovala na mezinárodním veletrhu zemědělské techniky se zaměřením na biomasu Techagro 2010 v Brně . Nalézt jste nás mohli na volné ploše A, stánek 2. Prezentovali jsme zemědělskou techniku Fliegl. Mezi vystavovanou  zemědělskou technikou  byly přeskladňovací vůz ULV 20, podvozek na balíky DPW 180, korbový sklápěč FOX-TMK 140, držáky s příslušenstvími pro traktory ( lopaty, paletizační vidle, kleště na balíky ), vlajková loď firmy Fliegl ASW 270 s rozmetadlem a přeskladňovacím šnekem. Často poptávané byly na veletrhu cenově velmi zajímavé sklápěče Ultra ( TDK 110, EMK 90 ) a cisterny Star ( VFW 7500, VFW 10600 ), které jsou v poměru s kvalitou bezkonkurenční na trhu. Mnoho návštěvníků z našeho stánku odcházelo jako spokojení zákazníci.
  

 

více o novince

Mapa bioplynových stanic v ČR

23. 03. 2010

Spustili jsme pro Vás  jedinečný on-line přehled bioplynových instalací, jejímž generálním dovavatelem byla naše společnost AGRI FAIR s.r.o. Přehled znázorňuje bioplynové stanice   v České republice a najdete ho pod názvem Mapa bioplynových stanic. Je zde využito příjemného a přehledného grafického prostředí použitím nejmodernější technologie Google Maps s možností filtrovat zobrazované informace dle typů bioplynových stanic . Jednotlivé bioplynové stanice jsou v mapě zobrazovány pomocí GPS souřadnic a mapu lze libovolně zvětšovat nebo zmenšovat, posunovat a díky technických informacím získat ucelený přehled o počtu a výkonech bioplynových instalací v České republice. Po otevření detailnější webové stránky ke každé jednotlivé bioplynové stanici se můžete dozvědět o daných stanicích více. Například elektrický výkon zařízení, využití tepla, vstupních surovin, rok uvedení do provozu, jméno provozovatele,subdodavatelů hlavních součástí, uspořené emise CO2, objem odkloněného BRO a další informace. Generální dodávku všech zobrazených bioplynových stanic zajištuje naše společnost AGRI FAIR s.r.o.

 

více o novince

Mezinárodní zkušenosti s využitím biomasy na Techargo 2010

24. 02. 2010

Středisko bioplynové elektrárny  Hochreiter se bude prezentovat na Mezinárodním veletrhu TECHAGRO 2010 v Brně, který běží současně s veletrhem Biomasa, Animal Vetex a Silva Regina. Ve dnech 21.3. -25.3. 2010 nás můžete najít  na volné ploše A , číslo stánku 002.
Na naší expozici bude představena technologie Biogass Hochreiter  pro zpracování biomasy z obnovitelných zdrojů a výrobu bioplynu pro bioplynové stanice, postup při plánování a realizaci projektů pro  bioplynové stanice, způsob jak získat  dotace od EU , poradenství pro začínající investory a spoustu dalších podnětných informací ohledně výstavby a provozování bioplynových stanic. Hochreiter § AGRI FAIR , to je 25 let zkušeností s výstavbou bioplynových stanic po celém světe. Přijdte , těšíme se na Vás.

 

    

...." S námi se přírodě daří lépe..."

více o novince

Začali jsme s výstavbou bioplynové stanice v Ledenicích

15. 02. 2010

Bioplynová stanice v Ledenicích u Českých Budějovic bude mít výkon 246kW. Koncepčně je však již připravena na dvojnásobné navýšení výkonu. Fermentor "kruh v kruhu" bude v první fázi sloužit i pro skladování digestátu, po přistavění koncového skladu vznikne klasická "pětistovková" koncepce Hochreiter. Plánované vstupní suroviny pro bioplynovou stanici jsou kukuřičná a travní siláž, hovězí hnůj a kejda.

více o novince

Začali jsme s výstavbou bioplynové stanice v Ledenicích

10. 02. 2010

Bioplynová stanice v Ledenicích u Českých Budějovic bude mít výkon 246kW. Koncepčně je však již připravena na dvojnásobné navýšení výkonu. Fermentor "kruh v kruhu" bude v první fázi sloužit i pro skladování digestátu, po přistavění koncového skladu vznikne klasická "pětistovková" koncepce Hochreiter. Plánované vstupní suroviny pro bioplynovou stanici  jsou kukuřičná a travní siláž, hovězí hnůj a kejda.

více o novince

Úspěchy v oblasti sloupových zvedáků pro kolejová vozidla

07. 02. 2010

Největších úspěchů jsme dosáhli  v oblasti prodeje posunovačů kolejových vozidel. Na konci loňského roku se nám podařilo získat několik významných zakázek v oblasti zvedání a transportu kolejových vozidel. V roce 2009 jsme směřovali většinu našich marketingových aktivit do této oblasti, mezi které patřilo především vydání nového katalogu v českém jazyce a zúčastněné se dvou prestižních veletrhů, zejména jubilejního veletrhu CZECH RAILDAYS 2009 v Ostravě a poté Žel Rail na Slovensku.V současné době finišujeme s dodávkami pro plzeňskou firmu Škodu Transportation a.s., kde jsme vyhráli dvě výběrové řízení na rozšíření výrobních kapacit, které jsou spojené se zakázkou na tramvaje pro Rigu. Zde právě dodáváme dvě sady sloupových zvedáků HD a to o kapacitě 4 x 25 t a 4 x 10 t s halovým pojezdem a příčným přestavením bez i pod zatížením. Výhodou těchto sloupových zvedáků je to, že jdou spojit v jednu sadu o osmi zvedácích a lze tak zvedat, celou novou tramvaj 15 t. Druhou zakázkou je pak dodávka transportních podvozků, které jsou uzpůsobeny pro převoz tramvají o rozchodu 1.520 mm, na klasickém evropském rozchodu 1.435 mm. Ihned po instalaci a zprovoznění obou zařízení, Vám přineseme i obrázkové informace.

více o novince

Techagro 2010 veletrh zemědělské techniky v Brně

27. 01. 2010

Jako bývá dobrým zvykem,  bude se naše firma AGRI FAIR s.r.o. prezentovat na Mezinárodním veletrhu TECHAGRO 2010 v Brně, který běží současně s veletrhem Biomasa, Animal Vetex a Silva Regina. Ve dnech 21.3. -25.3. 2010 nás můžete najít s prezentací zemědělské techniky Fliegl na volné ploše A , stánek 004. K vidění budou kejdovače, mulčovače, třístranné korbové sklápěče, vyhrnovací návěsy a spoustu další
zemědělské techniky Fliegl. Přijdte, těšíme se na Vás. 

  

více o novince

Nový katalog AGRO CENTER 2010 s náhradními díly

27. 01. 2010

Nabízíme také náhradní díly pro zemědělskou techniku od společnosti Fliegl , kterou na českém trhu zastupujeme již řadu let exkluzivně. Novinkou pro rok 2010 je otevření skladu AGRO CENTER Fliegl a on-line katalog náhradních dílů Fliegl-Agro Center, kde naleznete rozsáhlých 600 stran s náhradními díly pro veškerou zemědělskou techniku a přesnými technickými specifikacemi.

 

Katalog náhradních dílů AGRO- CENTER Fliegl

více o novince

Vůz s výtlačným čelem GIGANT

29. 12. 2009

Flieglův výtlačný systém  je nejrevolučnější technologie pro zemědělskou přepravu. Spojuje a optimalizuje přednosti všech známých přepravních systémů. Přednosti oproti vyklápěcímu systému:  lepší stabilita prostřednictvím nižšího těžiště pro přepravě a vyprazdňování , až do 80% více nakládky prostřednictvím optimálního stlačení, bezproblémové vytlačování v nízkých budovách , malá vlastní hmotnost díky samostatné konstrukci , nižší spotřeba oleje, protože neexistuje žádný teleskopický válec , za málo minut kombinovatelné s rozmetadlem.

.... Flieglův vůz s výtlačným čelem GIGANT  byl na Agritechnice německou hospodářskou společností vyznamenán stříbrnou medailí...

více o novince

Kombinované dávkovací zařízení Fliegl pro bioplynové stanice

05. 01. 2010

Firma Fliegl Agrartechnik GmbH již delší dobu vyrábí dávkovací zařízení pro bioplynové stanice a tyto dávkovače prošly konstručním vývojem a jsou ověřeny dlouholetou praxí. Koncepcně vychází z vyhrnovacích návěsů Fliegl, které využívají výtlačné čelo a posuvnou podlahu. Celé zařízení je umístěno na tenzometrech, což umožňuje přesné nastavení množství dávkovaného materiálu do fermentoru. Stěny a podlaha jsou provedeny z polyethylenu, který je odolný vůči silážním šťávám. Nyní firma Fliegl uvádí na trh nový typ dávkovacího zařízení, u kterého nahrazuje vertikální odebírací šneky jedním robustním míchacím šnekem umístěným v půlkruhové kovové násypce. Jedná se o kombinaci dávkovače Fliegl PolyPro a zařízení firmy Mayer Siloking s vertikálním míchacím šnekem. Tato konstrukce zaručuje dokonalé promíchání více druhů surovin a zpracování i velkého podílu senáže nebo slamnaté chlévské mrvy. Tento typ dávkovacího zařízení je zatím instalován na námi realizovaných bioplynových elektrárnách v Moravské Třebové, Ždírci u Jihlavy a ve Všerubech u Kdyně.

 

 

více o novince

Bioplynové stanice mají nové vstupní dávkovací zařízení Fliegl

07. 01. 2010

Firma Fliegl Agrartechnik GmbH již delší dobu vyrábí dávkovací zařízení pro bioplynové stanice a tyto dávkovače prošly konstručním vývojem a jsou ověřeny dlouholetou praxí. Koncepcně vychází z vyhrnovacích návěsů Fliegl, které využívají výtlačné čelo a posuvnou podlahu. Celé zařízení je umístěno na tenzometrech, což umožňuje přesné nastavení množství dávkovaného materiálu do fermentoru. Stěny a podlaha jsou provedeny z polyethylenu, který je odolný vůči silážním šťávám. Nyní firma Fliegl uvádí na trh nový typ dávkovacího zařízení, u kterého nahrazuje vertikální odebírací šneky jedním robustním míchacím šnekem umístěným v půlkruhové kovové násypce. Jedná se o kombinaci dávkovače Fliegl PolyPro a zařízení firmy Mayer Siloking s vertikálním míchacím šnekem. Tato konstrukce zaručuje dokonalé promíchání více druhů surovin a zpracování i velkého podílu senáže nebo slamnaté chlévské mrvy. Tento typ dávkovacího zařízení Fliegl je zatím instalován na námi realizovaných bioplynových elektrárnách v Moravské Třebové, bioplynová stanice Ždírec u Jihlavy a ve Všerubech u Kdyně.


 

 

více o novince

Paletový vozík za 4.999,-Kč

11. 05. 2009

Připravili jsme pro Vás vyjímečnou slevu na paletový vozík HU 25-115 TS. Jedná se o standardní paletový vozík, vybavený polyuretanovými kolečky s vysokou odolností. V našem rozsáhlém katalogu produktů nalezlete i další typy paletových vozíků. Všechny typy paletových vozíků jsou téměř bezúdržbové a vyznačují se nadprůměrnou životností, díky kvalitě materiálu. Paletové vozíky dodáváme i v provedení nerez, rám, vodící oj a čepy nerezové, čerpadlo z litiny, pozinkované. Možnost nasazení v těžkých provozních podmínkách. V případě odběru 5 paletových vozíků a více kusů je možná množstevní sleva.


  

paletový vozík 4.999,-Kč bez DPH

více o novince

Traktory řady 9030 - nejvýkonnější traktory John Deere

02. 01. 2010

Nejvýkonnější modelová řada nové konstrukce je zastoupena sedmi modely: čtyři z toho jsou kloubové kolové modely od 289 až 405 kW (388 až 543 koní) a tři pásové modely s maximálním výkonem až 445 kW (597 koní). Traktory  John Deere řady 9030 jsou vybaveny novými motory PowerTech Plus o objemu 13,5 l, které přináší nejen více koní, ale také lepší průběh výkonu a točivého momentu se špičkovými parametry spotřeby paliva. Traktory John Deere jsou dále vybaveny dalšími moderními prvky jako je prověřený systém VariCool řešení pohonu ventilátoru s plynule proměnnými otáčkami. U pásových traktorů je použit nový systém AirCushion Tracks Suspension odpružení pásových jednotek pomocí vzduchových měchů, které je přínosné jak pro zvýšení tahové účinnosti, tak pro lepší komfort obsluhy. Traktor John Deere 9030 - je použito zcela nové provedení dvojitých koncových převodů, které pomáhá přenést více výkonu na kola při nižších rychlostech. U traktorů John Deere řady 9030 je použita bezproblémová a ověřená převodovka PowerShift 18/6, která byla upravena pro přenos vyšších výkonů řady 9030. Zajišťuje dostatečně jemné odstupňování polních rychlostí s měkčím řazením. Nabízí také jedinečnou automatiku řazení v celém rozsahu stupňů.

více o novince

Sklízecí řezačky John Deere řady 7050

02. 01. 2010

Sklízecí řezačky John Deere  jsou k dispozici až do využitelného výkonu 690 koní. Řezačky John Deere řady 7050 byly testovány dlouhá léta v různých podmínkách po celém světě a proto jsou připraveny perfektně pracovat v jakýchkoli podmínkách. Řezačky John Deere  jsou velmi robustní a jsou konstruovány zejména pro těžké podmínky. Celá koncepce řezačky John Deere  je připravena tak, aby se vypořádala i s kameny a cizími předměty, které se mohou nacházet v píci. Podle vašich podmínek sklizně vybavíme řezačku právě tak, aby byla schopna sklízet veškeré plodiny od kukuřice na siláž, veškeré traviny, obilniny na GPS až po sklizeň plodin pro výrobu bioplynu. Firma John Deere se před několika lety zaměřila na oblast sklizňové techniky a investovala do vývoje obrovské finanční prostředky. Tato investice a úsilí se zúročilo a praktickým výsledkem jsou kromě jiného i nové sklízecí řezačky řady 7050.

více o novince

Bioplynová stanice ve Všerubech u Kdyně již zahájila zkušební provoz

10. 12. 2009

Bioplynová stanice firmy VŠEZEP s.r.o. ve Všerubech u Kdyně již zahájila zkušební provoz. V bioplynové stanici je  instalována kogenerační jednotka Deutz o výkonu 716 kW, železobetonový fermentor je koncepce "kruh v kruhu" s integrovaným dvouplášťovým plynojemem, koncový sklad je otevřený. Součástí generální dodávky firmy AGRI FAIR s.r.o. jsou i silážní žlaby.

více o novince

Bioplynová stanice ve Všerubech u Kdyně již zahájila zkušební provoz

10. 12. 2009

Bioplynová stanice firmy VŠEZEP s.r.o. ve Všerubech u Kdyně již zahájila zkušební provoz. V bioplynové stanici je instalována kogenerační jednotka Deutz o výkonu 716 kW, železobetonový fermentor je koncepce "kruh v kruhu" s integrovaným dvouplášťovým plynojemem, koncový sklad je otevřený. Součástí generální dodávky firmy AGRI FAIR s.r.o. jsou i silážní žlaby.

více o novince

Bioplynová stanice ve Ždírci je již v provozu

25. 11. 2009

Dne 17.11. byla na bioplynové elektrárně ve Ždírci u Jihlavy nastartována kogenerační jednotka Deutz o výkonu 537kW. V současné době probíhá zkušební provoz a postupné navyšování výkonu. Tato zemědělská bioplynová stanice využívá osvědčenou koncepci a technologii Hochreiter s fermentorem uspořádaným jako "kruh v kruhu" a rovněž železobetonovým koncový skladem. Součástí generální dodávky jsou i silážní žlaby, sušárna dřeva, které se suší v tříkomorové sušárně  a rozvody tepla pro vytápění celého areálu farmy.  Vstupní suroviny pro bioplynovou stanici tvoří kukuřičná siláž, travní senáž a chlévská mrva.
 

více o novince

Zahájena stavba bioplynové stanice ve Slatinech u Jičína

25. 11. 2009

Zahájili jsme stavbu bioplynové elektrárny ve Slatinech u Jičína. Bioplynová elektrárna v areálu Agro Slatiny a.s. bude mít výkon 537kW s přípravou na další navýšení. Vstupní suroviny bude tvořit kukuřičná siláž, travní senáž a chlévská mrva. Fermentor bude koncepce "kruh v kruhu", koncový sklad bude zastřešen foliovým plynojemem a bude zároveň fungovat jako tzv. dofermentor. Součástí dodávky jsou také silážní žlaby.

více o novince

Zahájena stavba bioplynové stanice ve Slatinech u Jičína

25. 11. 2009

Zahájili jsme stavbu bioplynové elektrárny ve Slatinech u Jičína. Bioplynová elektrárna v areálu Agro Slatiny a.s. bude mít výkon 537kW s přípravou na další navýšení. Vstupní suroviny bude tvořit kukuřičná siláž, travní senáž a chlévská mrva. Fermentor bude koncepce "kruh v kruhu", koncový sklad bude zastřešen foliovým plynojemem a bude zároveň fungovat jako tzv. dofermentor. Součástí dodávky jsou také silážní žlaby.

více o novince

Bioplynová elektrárna ve Ždírci zahájila provoz

25. 11. 2009

Dne 17.11. byla na bioplynové elektrárně ve Ždírci u Jihlavy nastartována kogenerační jednotka Deutz o výkonu 537kW. V současné době probíhá zkušební provoz a postupné navyšování výkonu. Tato zemědělská bioplynová stanice využívá osvědčenou koncepci a technologii Hochreiter s fermentorem uspořádaným jako "kruh v kruhu" a rovněž železobetonovým koncový skladem. Součástí generální dodávky jsou i silážní žlaby, sušárna dřeva a rozvody tepla pro vytápění areálu. Vstupní suroviny pro bioplynovou stanici tvoří kukuřičná siláž, travní senáž a chlévská mrva.

více o novince

Předchozí1 2 3 Další

iso